Zpevnění svahu – Praha, Hanspaulka

Ryolit (křemenný porfyr) z lomu Třebnuška. Zpevnění svahu kamennou rovnaninou, oddělenou od schodiště nízkou zídkou.