Zdivo, dlažba – Jiříkovice u Nového Města na Moravě, exteriér

Zdivo- biotiová pararula z lomu Železné Horky.

Dlažba – světelská žula z lomu Horka.

Podezdívka s úzkou spárou s četnými rohy a samostatné zdi. Jedna ze zdí tvoří z části čelní stěnu sklípku na jehož vchod je použit kamenný překlad, ve vyšší části je zazděna podpěra pro kovanou branku, druhá nižší část má v sobě zabudovanou el. skříň, v čele je pak výklenek pro schránku, mezi oběma částmi je vstup na zahradu. Další zídka je rozdělena na sloupek o rozměrech 0,4m x 0,4m x cca 1,6m a krátkou zídku, ve které je zazděna kovová podpěra pro branku a rýna, dole s přístupovým výklenkem. Zdi jsou samonosné, oboustranně pohledové s kamennými dekly.

Dlažba je ukládaná nasucho, s úzkou spárou, využívající i poměrně rozměrné kameny (největší před vstupními dveřmi). Sklony vytvářejí zborcenou plochu, Mezi dlážděnou plochou a zdmi je prostor pro záhony.