Zápraží a podezdívka – Krátká u Sněžného

Moravská droba z horní etáže lomu Luleč.

Zdivo s minimální spárou, krátkými nepravidelnými řádky a ložně usazenými kameny,  rohy a kouty, sklepním okénkem a šikminami s otvory pro zábradlí se vsazenými schodnicemi. Dlažba taktéž s minimální spárou, vnějším přesahem, vyspádovaná.