Zápraží – Horní Sokolovec u Chotěboře

Zdivo a z granodioritu z lomu Ctětín.

Zápraží se zděnou podezdívkou a nasucho ukládanou dlažbou, na jednom konci se šikmou rampou doplněnou obkladem podezdívky, na druhém se schody.