Zahradní zídka – Brno, Na Kopcích

Amfibolit z lomu Želešice.

Dvě suché zdi, každá o dvou ramenech uprostřed se schody. První, s pravým ramenem vydutým a levým vypuklým, s jedním stupněm z masivních kamenů ve středu, sedací plochou na koruně a snižováním do stran. Druhá, velmi hrubá, s oběma rameny vydutými a dvěma schodky ve středu.