Zahradní terasy – Kobeřice u Brna

Zdi jsou z pískovce z lomu Havlovice.

Celkem osm suchých, opěrných zdí, s hrubě řádkovou vazbou, kameny ukládanými na sraz a přesně opracovanými hranami. První, mírně stoupající s oválným výklenkem a volně stojícím čelem. Druhá s lavicí po celé délce a oválným půdorysem. Další dvě s vlnitým půdorysem a proměnnou výškou, se sklonem 20%, doplněné celkem o pět různě velkých nik (v nejnižší části horní ze dvou zdí jsou záklopy provedeny na pevnou šířku 400mm s vloženou 1 500mm dlouhou stupnicí, jinde jsou záklopy s nepravidelnou šířkou). Pátá zídka je v mírně stoupajícím terénu s plotovými tyčemi v koruně, šestá, menší zeď je pak výrazně vypouklá s korunou do oblouku. Sedmá zeď navazuje na čelní zdivo sklepa a v nároží je doplněná o polici, osmá je z druhé strany a havlovický pískovec je na ni kombinován s místními sedimenty a drobou z lomu Luleč. Zděná je samonosná zídka sloužící pro uložení dřeva a tři nízké sloupky.