Zahradní terasy – Brno, Salajní

Na suchých zdech jsou kombinovány vápence z netěženého Lesního lomu Líšeň a moravská droba z lomu Opatovice. Schody jsou z hádsko-říčského vápence ze spodní etáže Lesního lomu Líšeň.

Tři suché opěrné zdi se sklonem 20%, dvě kratší vysoké 1,4m, horní dlouhá vysoká 1,7m, s volnějšími spárami, hrubě opracovanými rohy, otvory pro rostliny a vystupujícími kameny. Po celém obvodu zdí je schodiště (celkem 24 stupňů) dělené na dvě části propojené šlapáky. Schody jsou stejně jako zdi uložené na sucho.