Terasa – Hořice, Chvalina I

Královedvorský pískovec z lomu Kohoutov – Vyhnánov.

Suché zdivo a zdivo na minimální spáru s krátkými vodorovnými řádky, precizně provedenými hranami a s 600mm širokými záklopy. První ze zdí na pojivo uzavírající terasu s půdorysem tvaru L, druhá, přímá nad bazénem. Dále, ke dvěma předchozím zdem kolmá, suchá samonosná zeď s o 10% skloněnými líci.