Suché zdivo z pískovce – Černotín u Hranic

Pískovec z lomu Bzová.

Jemně provedené suché zdivo.