Suché zdivo – Praha, park Gutovka

Modrošedý granodiorit, lom Hudčice.

Žulové suché zdivo.