Suché zdivo – Lysice, zámek

Ruloerlán z původní zdi, granodiorit až diorit z lomu Lhota Rapotina.

Hrubší suché zdivo s divokou vazbou.