Suché zdivo – Lukov u Zlína

Pískovec z lomu Hošťálková.

Suchá, opěrná zeď s vazbou s vodorovnými řádky, a oblým půdorysem. Nasucho ukládaná dlažba.