Suché zdivo – Brno, Travní

Hádsko- říčský vápenec z již netěženého lomu Hády.

Suché zdivo z deskovitě odlučného vápence.