Suché zdivo – Brno, Na Kopcích

Amfibolit z lomu Želešice.

Suché zdivo z velmi houževnatého materiálu.