Suché zdivo – Brno, Jasanová

Na suchou zeď je použit granodiorit z lomu Vranov.

Režné suché zdivo.