Suché zdivo – Bílovice nad Svitavou

Moravská droba z horní etáže lomu Luleč.

Suchá zídka s kulatým nárožím. Zdivo s vodorovnými a krátkými ložnými spárami