Suchá zídka – Bohutice u Moravského Krumlova

Na stavbu byly použity kámeny z demolice starších objektů, převážně v místě se vyskytující ruly a granitoidy. Suchá zídka je zadeklovaná vápenci z netěženého Lesního lomu Líšeň.

Opěrná suchá zeď, dlouhá 17m a vysoká 1m, která má po celé délce dekly z černého vápence.