Štět, historické konstrukce z kamene – Netolice, archeopark

Granulit z lomu Kobylí hora.

Replika části hradebního systému přemyslovského správního hradiště z období okolo 10. století v Archeoparku Netolice.

Uchycení cca 4,5m vysoké (až 6,5m včetně zemní části) kůlové palisády – ploché základové kameny, několikavrstvý štět a suché zídky.

Štětování základů pod srubové konstrukce hlubokých 0,35 až 1m, vyplnění komorových hradeb kamenivem a vyštětování celé plochy ochozu.

Nasucho pokládané dlažby před vstupy na ochoz a kamenné schody pod vlastním dřevěným schodištěm.

Celé dílo bylo projektováno a konzultováno s odbornou veřejností a dodržuje dobové pracovní postupy a technologie.