Špicované zdivo – Hrubá Skála, zámek

Zdivo ze sekundárně použitých pískovců z širšího okolí s nově opracovanými líci.

Vazba řádková, kvádry se špicovaným lícem, malta vápenná s metakaolinem.