Sloupkový plot – Hořice, Chvalina II

Zdivo z královédvorského pískovce z lomu Kohoutov- Vyhnánov v kombinaci s pískovci z širšího okolí skladovanými u domu.

Zdivo sloupkového plotu na úzkou spáru, vodorovnými ložnými spárami řazenými do krátkých řádků a prýskanými hranami. Výška sloupků je 800mm, šířka zdiva 400mm.