Sloupkový plot – Brno, Rakovecká

Moravská droba z horní etáže lomu Luleč.

Oboustranně pohledové zdivo s dekly, širokou spárou, volnou vazbou, dvěma vjezdovými a dalšími plotovými sloupky o šířce 0,4m a výšce 1,2m.