Rustikální kamenné zdivo – Manova Lhota u Poličky

Svory, ruly a amfibolity z původních kamenných staveb a již netěženého lomu Svojanov, spolu s pískovcem z lomu Bzová.

Nosné zdivo budovy (široké 425mm) chléva a řemeslnické dílny, stylově připomínající původní kamenné stavby v místě. Vazba s nepravidelnou spárou s ložně ukládanými kameny a hojnými šíbry.