Rekonstrukce zdi – Hrubá Skála, zámek

Zdivo ze sekundárně použitých pískovců z širšího okolí s nově opracovanými líci. Záklopy z pískovce z lomu Lanžov.

Dostavba zřícené části příkopní zdi na památkově chráněném objektu zámku Hrubá Skála. Vazba řádková, kvádry se špicovaným lícem, malta vápenná s metakaolinem.