Řádkové zdivo – Hořice, Erbenova

Na kvádry zdiva byly použity původní kvádry zdiva plotu a podezdívky z hořického pískovce, doplněné o nové kvádry z podhornoújezdského pískovce z lomu Podhorní Újezd.

Kvádrové zdivo plotu z ručně špicovaných kvádrů vysokých 300mm, zděné na vápennou maltu s metakaolinem.