Park Gutovka – Praha

Jedna zeď z červeného trutnovského pískovce z lomu Lány, dvě z nazelenalého zámělského pískovce z lomu Záměl a dvě z modrošedého granodioritu z lomu Hudčice.

Celkem pět suchých zídek s různě komplikovaným půdorysem, divokou vazbou a otvory pro výsadbu rostlin. Delší ze dvou granodioritových zdí navíc stavěná se dvěma průchody opatřenými zaklopením z rozměrných plochých kamenů.