Oprava kamenného zdiva – Chlum u Karlových Var

Původní čediče zdiva a hrubozrnný sediment kvádrů armování nároží, pálené cihly.

Oprava nároží, základů a kleneb vchodů a oken renesanční budovy. Injektáž nerezovým drátem do hloubky zdiva, vyčištění,  dozdívky a přezdívky narušených částí, vyspárování metakaolinickým tmelem a nanesení chudé omítky ke krátkodobé ochraně zdiva před dalšími fázemi oprav.