Oprava a přestavba kamenné zdi – Staré Město u Morvaské Třebové

Opuka z původní zdi a opuka z lomu v Benátkách u Litomyšle.

Rozebrání narušeného zdiva, přezdění a přespárování zdi okolo dvora bývalé formanské hospody. Konečná zeď je oživena několika výklenky, policemi a cihlovým okénkem. Celá zeď si zachovává svůj původní půdorys, místy značně nerovný, s dvojím zúžením. Výška se pak oproti dřívějšímu stavu snížila a horní hrana zdi je vodorovná, vyspádováná směrem ven.