Opěrná zídka – Kanice u Brna

Vilémovský vápenec z lomu Skalka.

Zeď dodržuje hrubou skladbu a navazuje na jedné straně na schody, na druhé na řadu plochých kamenů zpevňujících spodek náspu.