Opěrná zeď – Bílovice nad Svitavou, Dobrovského

Pískovec z lomu Bzová.

Opěrná zeď vysoká 3,2m (z toho 2,65m provedeno nasucho). Zdivo soklu se sedákem, opěrného pilíře a schodů s potlačenou úzkou spárou a mohutné suché zdivo.