Okrasné zdivo – Hořice, Chvalina I

Královedvorský pískovec z lomu Kohoutov – Vyhnánov.

Zdivo na minimální spáru s krátkými vodorovnými řádky.