Okrasná zeď – Bílovice nad Svitavou, Polanka

Moravská droba z horní etáže lomu Luleč.

Suchá zídka s kulatým nárožím. Zdivo s vodorovnými a krátkými ložnými spárami a širokými dekly, s max. výškou 1,3m při sklonu 5%.