Ohradní zeď – Hořice, Chvalina I

Královedvorský pískovec z lomu Kohoutov – Vyhnánov, doplněný místy pískovcem hořickým, podhornoújezdským a březovickým.

Suché zdivo a zdivo na minimální spáru s krátkými vodorovnými řádky, precizně provedenými hranami a s 600mm širokými záklopy. Dlouhá suchá zeď podél silnice, z části samonosná, z části opěrná, začínající vjezdem z masivních, částečně opracovaných kamenů zapírajících samonosné suché zdivo, pokračující dvěma obdobně opracovanými mohutnými kameny ohraničujícími branku, na které navazuje suché zdivo ukončené obezdívkou el. skříně s přímou klenbou, tupoúhlým koutem a nárožím, pokračující již opěrnou suchou zdí s půlkruhovým výklenkem okolo stromu a sklonitým nárožím na něž kolmo navazuje konečná, schodovitě klesající část zdi.