Obnova zdiva haltýře – Salajna u Chebu

Materiál z původní stavby- místní velkozrnné žuly (kamenicky opracované prvky, velké kameny v podzemní části, část nárožních kamenů), zelené břidlice, pálené cihly vč. několika segmentů zdiva s původním vápenným pojivem a omítkou), doplněný žulami a pálenými cihlami ze suťoviště v Úbočí. Jako pojivo byly použity malty ze vzdušného a hydraulického vápna páleného v rámci výzkumného projektu Calcarius, ve spolupráci s nímž byly také stanoveny předpisy a pracovní postup přípravy malt. Obnova drobné, památkově chráněné, užitkové stavby. Rozebrání silně narušeného zdiva, vyčištění studánky, zpevnění uložení základových kamenů vyštětováním dna. Uložení podzemní části stavby nasucho, přezdění portálu a prahu, vyzdění nadzemní části, zahrnutí stavby zeminou dle původního stavu, zásyp dna studánky pískem. Dominantní kameny byly pokud možno ukládány na původní místo, stejně tak byly jednotlivé části přezděny maximální měrou tak aby v úsecích převládal materiál, jaký zde byl původně, podařilo se znova osadit i několik segmentů pojených původní maltou a s částmi původních omítek. Dílo bylo prováděno pod památkovým dohledem a poprvé zde byla v praxi aplikována vápna výzkumného projektu Calcarius.