Obnova opěrné zdi – Lysice, zámek

Ruloerlán z původní zdi, granodiorit až diorit z lomu Lhota Rapotina.

Obnova opěrné zdi stavěné nasucho s výjimkou spodní vypouklé části, která u šikmo se zvedající zdi je i částí nejvyšší. Zdivo zachovává hrubší charakter původní zdi. Objekt v památkové péči.