Obnova opěrné zdi – Červená Lhota u Třebíče, kostel

Ruly, amfibolity a syenity (durbachity) z původní zdi a polního sběru. Pískovcové žlaby a záklopové desky z mrákotínské žuly, z lomu Mrákotín I.

Obnova zřícené opěrné hřbitovní zdi. Sklonitá, opěrná zeď s divokou vazbou s ložně ukládanými kameny do přibližně vodorovných řádků, s nepravidelnou, šíbrovanou spárou, odvodňovacími otvory a zalomením. Levá část zdi je původní, pouze nově vyspárovaná. V horní části jsou zazděny dva pískovcové žlaby, kterými je odváděna voda z okapů kostela. Koruna zdi je chráněna záklopovými deskami s přesahem. Objekt v památkové péči.