Obnova ohradní zdi – klášter Rosa Coeli

Místní granodiorit a cihly.

Vyčištění a vyspárování zdiva, oprava barokních nik a rekonstrukce okénka a vyzdění cihlové koruny. Objekt je památkově chráněn.