Obnova kamenná dlažby – Veveří, hrad

Pískovec.

Kamenické práce na obnově historické kamenné terasy. Dlažba a římsy byly demontovány a opětovně položeny do maltového lože. Dlaždice a římsy byly očištěny a byly doplněny chybějící části. Dále byla vyrobena kopie původního pískovcového žlabu pro odvod vody. Objekt je památkově chráněn.