Obnova brány – Točník, hrad

Na štětovou dlažbu byl použit místní rohovec, kameny se zapuštěnými čepy vrat jsou ze žuly, práh z pískovce.

Obnova zadní hradní brány. Zhotovení a usazení kamenů s otvory pro zapuštění čepů vrat, prahu a štětové dlažby. Dílo vzniklo za spolupráce a pod vedením restaurátora kamene R. Moudrého a společnosti Ars Tignaria. Objekt je v památkové péči.