Nosné kamenné zdivo – Horní Hynčina u Svitav

Opuka z lomu v Benátkách u Litomyšle a opuka z demolice původní kamenné zdi.

Rekonstrukce německé zemědělské usedlosti na Českomoravské vrchovině. Uzavření východní části dvora jednostranně pohledovou zadeklovanou podezdívkou o výšce cca. 0,8m s vestavenými sloupy o rozměrech 2,25 x 0,9 x 0,6m mezi nimiž jsou dřevěné výplně. Navazují dva mohutné sokly (3,8 x 1,8 x 0,6m ) pro podepření krovu stodoly a dlážděný práh. Kamenné zdivo pohledové ze všech stran je provedeno na úzkou spáru s četnými rohy a hranami. Krajní sloup i sokl je svázán s původním opukovým zdivem stodoly, v horní části se kámen provazuje s cihlou. Úplná přestavba poškozených rohů a cca 0,5m výšky koruny zdi téměř 30m dlouhé hospodářské budovy.