Kvádříkové zdivo – Vranov u Brna

Řádkové zdivo, schody a dlažba je provedeno z hořického pískovce z demolice starších staveb.

Opěrné zdi pravidelného řádkového zdiva z kvádrů se zubovanými líci.