Kamenný dům – Strážnice

Pískovec z lomu Bzová.

Přizdívky s úzkou, vyškrabávanou spárou z ložně ukládaného kamene s překlady a vystupujícími štíty.