Kamenný dům – Manova Lhota u Poličky

Svory, ruly a amfibolity z původních kamenných staveb a již netěženého lomu Svojanov, spolu s pískovcem z lomu Bzová.

Nosné zdivo budovy (široké 425mm) chléva a řemeslnické dílny, stylově připomínající původní kamenné stavby v místě. Vazba s nepravidelnou spárou s ložně ukládanými kameny a hojnými šíbry, hrubými, minimálně opracovanými kameny v nárožích a na horizontálních plochách. Tři obloukové klenby- jedna nade dveřmi a dvě nad okny, největší s rozpětím 2,6m, a jeden dělený překlad nad dveřmi.