Kamenné zdivo – Svojanov u Poličky, hřbitov

Rula (amfibolit, svor) z již netěženého lomu Svojanov.

Hrubé zdivo s divokou vazbou a širokou spárou.