Kamenné zdivo – Červená Lhota u Třebíče, kostel

Ruly, amfibolity a syenity (durbachity) z původní zdi a polního sběru.

Zdivo s divokou vazbou s ložně ukládanými kameny do přibližně vodorovných řádků, s nepravidelnou, šíbrovanou spárou.