Kamenné terasy – Černotín u Hranic

Pískovec z lomu Bzová.

Delší opěrná suchá zeď se sklonem líce 15%, zakončená pohledovými nárožími, se zpola předsunutým a zpola zapuštěným schodištěm a s cca 200mm širokými pohledovými záklopy a druhá dvouramenná nižší zeď nad ní.