Kamenné schody – Brno, Dillingerova

Schody a šlapáky z šedé mrákotínské žuly  (lom Mrákotín I) s tryskanou povrchovou úpravou.

Schody z masivních přesně opracovaných hranolů s drážkou, skládané na sucho, vedoucí šikmo a doplněné na podestách šlapáky.