Kamenná zeď – Bohutice u Moravského Krumlova

Na stavbu byly použity kámeny z demolice starších objektů, převážně v místě se vyskytující ruly a granitoidy.

Oboustraně pohledová zeď s širokou spárou 9m dlouhá, 2m vysoká, 0,5m široká. Zdivo bylo ošetřeno konzervačními prostředky.