Kamenná dlažba – Bořetice u Hustopečí

Bílá a žlutá varieta pískovce z lomu Havlovice.

Dlažba terasy z přírodní deskoviny ukládaná do cementovápenné malty.