Gabionová zeď – Brno, univerzitní kampus Bohunice

Bítešská rula (ortorula) z lomu Rosice.

Gabiony jako obklad betonových konstrukcí. Koše s jedním lícem, nárožní a záklopové koše, obklady oblých konstrukcí a atypických nároží. Realizace ve spolupráci a pod vedením Zeď a štět.