Dláždění dvora – Chornice u Jevíčka

Hádsko- říčský vápenec ze spodní etáže netěženého Lesního lomu Líšeň.

Plošná, nasucho pokládaná dlažba (s úzkou spárou) průjezdu s navazujícími kolejemi pro auto a chodníkem do stodoly. Před jedním ze vchodů schůdek, v dlažbě je zabudovaná šachta a kanálek. Vrata na čepech, zahloubených do kamene.